Aviso Legal

Na Fundación Laxeiro temos respecto polos datos e a privacidade das persoas. Os datos que entran no noso sistema son exclusivamente para o uso dos nosos servizos e para atenderte do mellor xeito posible. Cumprimos estritamente a Lei 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal: LOPD.

Se queres exercer o teu dereito ao acceso, rectificación, cancelación e oposición, só tes que enviarnos a túa solicitude xunto unha copia do NIF do titular a fundacion@laxeiro.org ou mediante correo postal a: Fundación Laxeiro, Rúa Policarpo Sanz, nº15, 3º. 36202 Vigo, España.

Tes a garantía de que os teus datos en ningún caso serán cedidos a terceiros, pois son absolutamente confidenciais e tratados co máximo coidado.

Cando navegas por laxeiro.org/, xéranse cookies que son precisas para o funcionamento dalgunhas partes do web e para extraer estatísticas das visitas que recibimos. Ten en conta que podes desactivar as cookies cando queiras, dende o teu propio navegador.

Se tes algunha dúbida a respecto da nosa Política de Protección de Datos, entra en contacto con nós

En la Fundación Laxeiro tenemos respeto por los datos y la privacidad de las personas. Los datos que entran en nuestro sistema son exclusivamente para el uso de nuestros servicios y para atenderte de la mejor manera posible. Cumplimos estrictamente la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal: LOPD.

Si quieres ejercer tu derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición, solo tienes que enviarnos tu solicitud junto una copia del NIF del titular a fundacion@laxeiro.org o mediante correo postal a: Fundación Laxeiro, Calle Policarpo Sanz, nº15, 3º. 36202 Vigo, España.

Tienes la garantía de que tus datos en ningún caso serán cedidos a terceros, pues son absolutamente confidenciales y tratados con el máximo cuidado. 

Cuando navegas por laxeiro.org/, se generan cookies que son necesarios para el funcionamiento de algunas partes de la web y para extraer estadísticas de las visitas que recibimos. Ten en cuenta que puedes desactivar las cookies cuando quieras, desde tu propio navegador.

Si tienes alguna duda a respeto de nuestra Política de Protección de Datos, entra en contacto con nosotros.

Laxeiro Foundation respects people’s data and privacy. The data you enter are for using our services exclusively so we may assist you the best as possible. We strictly obey Law 15/1999 on Protection of Personal Details: LOPD.


If you want to exercise your right of access, rectification, cancellation and opposition, please send your application and a copy of your identification card to fundacion@laxeiro.org or to: Laxeiro Foundation, Policarpo Sanz St., 15, 3. 36202 Vigo, Spain.

We guarantee your data wont be transferred to others in any case, they are absolutely confidential and so would be treated with the utmost care.

When you navigate laxeiro.org /, cookies generated are necessary for the functioning of some parts of the web as well as to get statistics of visitors. Keep in mind you can disable cookies from your own browser at anytime.

If you have any doubts related to our Privacy Policy, please contact us.

es_ESEspañol